Marknadskontoret

Marknadskontoret ligger i Glysisvallens byggnad mitt i marknadsområdet