Viktig info inför 2021

Inför marknaden 2021 görs en undersökning om intresset bland våra kända knallar med nedanstående text som utskick. Finns intresse men inte fått frågan meddela gärna Hans Bäckström via epost hansb@hudikmarknad.se alt. telefon 070-9116944

VIKTIGT!

Som ni säkert känner till, är det fortfarande mycket osäkert om det går att arrangera årets marknad.

Innan vi tar beslut, måste jag få veta om det finns ett knalleunderlag.
Således vill jag att du besvarar detta mejl före 7 juli!

Om vi arrangerar, avser du då komma.

En av förutsättningarna för att kunna arrangera, är att vi får ihop tillräckligt många knallar, eftersom det är en mycket vital del av arrangemanget.

Hudiksvall den 28 juni 2021

Med vänlig hälsning

Hans Bäckström
Marknadsgeneral
hansb@hudikmarknad.se
070-9116944