Tjalles revy

När Tjalles revy var marknadens själ Text:Lennart Ersson

De ftesta Hudiksvallsbor i mogen ålder minns alldeles säkert Tjalles revy som under ett kvarts sekel. från 1944 och framåt. blev något av motorn i nöjesmaskinen Hälsinge Marknad.

Det årliga evenemanget utspelades i ett litet revy tält som alltid placeerades vid Kotorgets sydvästra hörn alldeles intill Ostkustbanan.

Och där rådde febril aktivitet och förväntansfull trängsel under de tre marknadsdagarna.
I det lilla tältet passerade runt 5 000 besökare under en normal marknadshelg.
Att se årets lokalrevy var ett måste och Tjalles revy förstärkte säkert inställningen hos utftyttade stadsbor om att marknadshelgen utgjorde de givna återvändardagarna i Hudiksvall.

Och eldsjälen för revyn var musikern, kompositören och schlagerförfattaren Carl Einar Schalander eller Tjalle som han kallades i staden.

Han var en fantastisk musiker och var ständigt elegant i sin klädsel. När han kom vandrande på Storgatan hade han alltid en färsk blomma i knapphålet. berättar forne musikerkollegan Rune Bergström, 96.

Tjaiie var inflyttad till Hudiksvall redan 1923 och kom med tiden att bli revymakare och musiklärare i staden där han verkade i närmare femtio års tid.

Århundradets nöjespappa

Man vågar utan vidare utnämna honom till århundrades nöjespappa i Hudiksvall. En beräkning som gjorts visade att han genom åren lärde runt 3 000 unga elever i Hudiksvall spela piano.

I Hudiksvall hade han hamnat efter musikstudier på akademin. Under sina uppväxtår i Lidköping betraktades han som underbarn och hade oerhört lätt för att skriva musik. men också en känsla för att skapa underfundiga texter.

Egentligen var Schalander alldeles för stor för Hudiksvall och under hans glansdagar blev han ofta anlitad för att ackompanjera dåtidens musikaliska storheter.

Han spelade med Nöjes-Sveriges absolut mest berömda profiler som Karl Gerhard. Ernst Rolf. Sigge Fürst. Bertil Boo. Lasse Lönndahl och Greta Johansson (Garbo)
för att nämna några som han spelade med.

Men han blev Hudiksvall trogen och det där med Tjalles revy på marknaden var ett av de stora samtalsämnena i staden när det blev höst och marknadshelgen närmade sig.
När Tjaiie av någon anledning inte hade tid att genomföra revyn något år blev det stor uppståndelse och spekulationer kring orsaken.

Revyernas storhetstid

Ändå var starten invigningsåret 1944 mycket trevande. Redaktören vid Hudiksvalls Nyheter var obarmhärtig när han på måndagen efter marknaden skrev att man hade väntat sig mer av den nya Hudiksvallsrevyn. Men det är uppenbart att det i högsta grad blev en avsevärd uppryckning med åren.

Under mellankrigstiden rådde för övrigt en storhetstid i Hudiksvall för revyer och lokal teater och förutom Tjalle fanns i staden en rad förnämliga revymakare som Lars Ulvhammar. David Diamant och inte minst Ragge (Ragnar Nordin). Den sistnämnde hade en stor del i tillkomsten av gagsen i Tjalles revy.

En annan framträdande revyfigur var ”Plantan” Örn som var folkkär aktör på buskisnivå och även han hade en given plats i varje marknadsrevy under de hektiska åren.

Nu har snart ett halvt sekel förrunnit efter att ridån gått ner för sista numren med Tjalles revy och minnet förbleknar även om Tjaiie och hans glada revygäng alltid kommer att ha en given plats i Hälsinge marknads historia.