3 km elkablar

Tre kilometer elkablar för drift Text:Lars-Gösta Larsson

Huvudansvarig för el Lasse Molin tillsammans med Hans Bäckström

Varje år måste upp emot tre kilometer tillfälliga elkablar dras ut för att täcka behovet för drift och belysning inom försäljningsområdet vid Hälsinge Marknad.

Belysningen är en förutsättning för all försäljning och dessutom behövs det elektricitet för att värma korv och kålsoppa. brygga kaffe. steka hamburgare. spela musik. göra popcorn och langos eller för att steka strömming till populära mackor – bara för att ta några exempel.

Sedan 1991, då marknaden flyttades från Kotorget till Glysis-området. är Lasse Molin huvudansvarig för elektricitet och kommunikation. Han är en av åtta elektriker som på ett eller annat sätt ser till så att belysningen och el-försörjningen fungerar under marknadsdagarna. Själv kommer han, som så många andra i arrangörs­staben, från idrottens egna led som en gång stark försvarsprofil under Strand-handbollens gyllene era.

– Jag var med och jobbade med elfrågorna några år även på Kotorget. men fick ta huvudansvaret nהr vi skulle flytta till Glysis. Det var många frågor som skulle lösas och dess­utom hade vi en ålderstigen och sliten utrustning som inte alltid levde upp till gällande säkerhets­krav. berättar Lasse.

Byggde nytt  ”marknadsnät”

– Det fanns ingen möjlighet att bara flytta över och koppla in oss på det befintliga nätet. Men kommunen ställde upp på ett bra sätt med medel när vi skulle bygga upp det fasta nä­tet för marknaden med bland annat fördelningscentraler som faktiskt bara används en gång om året.

Från el-centralerna dras sedan de tillfälliga kablarna fram till 67 uttagscentraler och vidare ut till försäljningsställen eller mathantering inom marknadsområdet. Det handlar om nästan tre kilometer kablar, förutom alla kablar som behövs för tivoliverksamheten. Men den delen sköter Björkmans tivoli själva genom bland annat ett dieseldrivet kraftverk.

– Det finns också en del ytor runt marknadsområdet som vi vill hålla upplysta för bevakningens skull.

– Är för år har vi också förbättrat standarden på el-materialen och nu kan föreningarna använda det även vid andra evenemang. Samma sak är det med den kommunikations­utrustning som vi har, berättar Lasse Molin.

Intensivt arbete

Eldragningen inom området på­börjas på onsdagen med det som kan göras utan hinder för annan verksamhet. Det mesta av jobbet görs sedan på torsdag. För på fre­dag eftermiddag ska allt fungera. Och på måndag ska alla spår vara borta …